Top

مشاوره معلمین

·        اصول پیشرفته ارتباط موثر با دانش آموزان

·        روش افزایش انگیزش در دانش آموزان

·        تیپ شناسی فردی دانش آموزان

·        روش های تشخیص اختلالات یادگیری و رفتاری در دانش آموزان


Top