Top

مشاوره معلمین

·      اصول پیشرفته ارتباط موثر با دانش آموزان

·      روش افزایش انگیزش در دانش آموزان

·      تیپ شناسی فردی دانش آموزان

·      روش های تشخیص اختلالات یادگیری و رفتاری در دانش آموزان

Top