Top

انتخاب رشته برحسب شخصیت شناسی

انتخاب رشته برحسب شخصیت­شناسی و با نگاه به آینده هر رشته

اکثر دانش­آموزان در حالی خود را برای کنکور آماده کرده و سپس دست به انتخاب رشته می­زنند که شناخت درستی از رشته های تحصیلی دانشگاه نداشته و یا توجه چندانی به آینده هر رشته و شغل مربوطه ندارند. به این مهم بایستی تناسب ویژگیهای شخصیتی فرد با رشته و نیازهای شغلی مرتبط با آن نیز اضافه کرد.

·         مصاحبه حضوری

·         اجرای آزمونهای رغبت سنجی و شغلی

·         اجرای آزمونهای شخصیت

·         ارائه پیشنهاد رشته های تحصیلی متناسب با شخصیت ، توانایی های شغلی و همچنین آینده شغلی آنها

Top