Top

مهارت مدیریت استرس بر اساس مدل 4H

چکیده 

یادگیری مقابله با استرس برای جوانان و بزرگسالان به طور یکسان اهمیت دارد. مدیریت استرس یکی از مهارتهای هوش هیجانی است که بهEQ  نیز معروف است. استرس در زندگی اجتناب ناپذیر است ، اما یادگیری مدیریت مؤثر آن یک مهارت مهم برای داشتن است. گاهی اوقات با مواجهه با ناشناخته ها ، جوانان استرس پیدا کنند. پیوستن به یک مجمع جدید یا نشان دادن حیوان برای اولین بار می تواند استرس زا باشد. بزرگسالانی که با جوانان کار می کنند می توانند به آنها کمک کنند تا روش مقابله با استرس خود را یاد بگیرند.


یکی از راههای موثر برای افزایش تحمل استرس فعالیت بدنی است. به عنوان مثال ، اعضا در یک فعالیت گروهی شرکت کنند که شامل ورزش باشد، روش دیگر این است که از اعضا بخواهیم عباراتی را به اشتراک بگذارند که کمک می کند تا هنگام یک رویداد استرس زا آرام شوند.  سرانجام به جوانان كمك كنید تا موقعیت هایی را كه باعث استرس در آنها می شود شناسایی كنند. سپس آنها را در نظر بگیرید که از چه تکنیکی برای آرامش استفاده می کنند. یادگیری تحمل استرس یک مهارت ارزشمند است که جوانان برای یک عمر از آن می توانند استفاده می کنند. توانایی کنترل پاسخ ما به موقعیت ها ، کنترل تکانه است. کنترل تکانه یکی دیگر از مهارتهای مدیریت استرس است. معمولا جوانان تمایل دارند قبل از اینکه فکر کنند، عمل کنند و افراد مسن تر وقتی کسی کاری که آنها دوست ندارند؛ انجام می دهند، ممکن است برخوردی کنند. علاوه بر این، نقش مهم رهبران این است که می دانند چطور در موقعیت های استرس زا پاسخ مناسب دهند، یک روش جالب برای پرداختن به این موضوع، بازی ایی با عنوان "چه کاری شما انجام خواهید داد، اگر...؟"  است. از جوانان می پرسید که چه احساسی یا پاسخی و راه های مناسبی برای رسیدگی به موقعیت های مختلف دارند؟ 

یکی دیگر از مهارتهای ارزشمند آموزش جوانان، مهارت عذرخواهی است. یک روش هوشمندانه برای تمرین این مهارت، اجرای سیاستی در گروه است که به اعضا اجازه انجام "کار" داده شود.  هنگامی که کسی خلق و خوی پایینی پیدا می کند، می تواند بگوید: "واقعا متاسفم. آنچه می خواستم بگویم این است ... " 

برنامه4H  برنامه ای بی نظیر است که از جوانان پشتیبانی می کند و به آنها می آموزد که چگونه مهارت های مدیریت استرس را در طول مشارکت خود پرورش دهند.

تهیه شده در بخش مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

منبع:
https://www.canr.msu.edu/news/learn_how_to_manage_stress_through_4_h

Top