Top

اضطراب اجتماعی در نوجوانان

اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت های اجتماعی شناخته می شود و حداقل بخشی از فعالیت های روزمره شخص را مختل می کند. 

اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان کننده است که می تواند بسیاری از جنبه های زندگی فرد را مختل کند. در موارد شدید اضطراب اجتماعی می تواند کیفیت زندگی فرد را تا حد زیادی کاهش دهد.

اضطراب اجتماعی در نوجوانان با علائمی خود را نشان میدهد و برای برخی از نوجوانان ،تبدیل به اضطراب اجتماعی مزمن می شود و بر عملکرد مدرسه، فعالیت های خارج از برنامه و توانایی های آنان تاثیر می گذارد.

نشانه های اضطراب اجتماعی در نوجوانان به شرح زیر است:

-سکوت می کند.

-در صورت تشویق به صحبت کردن مضطرب می شود.

-بیش از حد نگران ارزیابی منفی است.

-ترس از شرمساری و تحقیر دارد.

-به طور بلقوه در مدرسه ضعیف است.

-ترس از اجرا جلوی دیگران و صحبت های عمومی دارد.

-زمانی که در کانون توجه قرار گیرد ناراحت است.

می ترسد از معلم کمک بخواهد.

-دوستان کمی دارد.

-از تماس چشمی جلوگیری می کند.

-در تصمیم گیری مردد است.

از جمله عواملی که ممکن است باعث بروز این اختلال در نوجوانان شود، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی و عوامل مغزی است.

ممکن است بسیاری از والدین خود را مقصر بدانند، اما می دانند که این معمولا

ترکیبی از چند عامل است که باعث بروز اختلال می شود.

چگونه (SAD)اضطراب اجتماعی تشخیص داده می شود:

-رفتار

درمان اضطراب اجتماعی در نوجوانان با هدف کمک به کاهش اضطراب 

صورت گرفته و به دانش آموز اجازه می دهد که با مدرسه و کارکرد روزانه مقابله کند.

درمانهای موثر ممکن است موارد زیر را شامل شود:

-درمان شناختی رفتاری(CBT)

-خانواده درمانی

-علاوه بر درمانهای استاندارد، تعدادی از راهکارهای مقابله ای وجود دارد که می تواند توسط معلمان والدین و دانش آموزان برای مدیریت اضطراب اجتماعی در داخل و خارج از مدرسه به کار گرفته شود.

مدارس می توانند نقش مهمی در این فرآیند داشته باشند زیرا مکانی است که اختلال اضطراب اجتماعی اغلب می تواند بیشترین تاثیر را بر عملکرد یک نوجوان داشته باشد. مداخلات مبتنی بر مدرسه که توسط روانشناسان، اموزش های مهارتهای اجتماعی و آموزش مهارتهای دانشگاهی انجام می شود ، همه روش های مفیدی هستند که مدارس می توانند در موارد (SAD)مداخله کنند.

اگر نوجوانی با این علایم دارید بهتر است به روشی مناسب اضطراب آنها را مدیریت کنید.به آنها فرصت دهید تا در موقعیت هایی که ترسیده قرار بگیرد. در صورت لزوم از یک روانشناس کمک بگیرید .

تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

Arlin cuncic

Dr steven gans/md

2020/march/25

http://www.very wellmind.com/social-anxiety-disorder-in-children-3024430

مترجم:پرستو ثابتی

Top