Top

چگونه به نوجوانمان مسئولیت بسپاریم.

در دوران نوجوانی، نیاز بچه ها به مسئولیت پذیری و استقلال بیشتر می شود، که این بخش مهمی از مسیر آنها برای بزرگسالی است. برای اینکه نوجوانان بزرگسالان توانمند شوند، باید یاد بگیرند که به تنهایی تصمیمات خوبی بگیرند.

روند کمک به فرزندان در مسئولیت پذیری و تصمیم گیری، وظیفه اصلی والدین است. در حقیقت شما نقش مهمی در آموزش و حمایت از فرزند خود دارید تا برای مسئولیت پذیری بیشتر اماده باشد. بدین معنی که شما باید برنامه ریزی کنید که فرزندتان در چه زمانی و چه زمینه هایی تصمیم بگیرد.

سرعت واگذاری مسئولیت به فرزندتان، بستگی به مواردی مانند سطح راحتی شما، سنت خانوادگی و فرهنگی و بلوغ فرزند شما دارد. در حالت ایده آل شما و فرزندتان باید هردو با سپردن مسئولیت و سرعت تغییر احساس راحت و خوبی کنید.

سپردن مسئولیت به فرزندتان یک روند تدریجی است که این کار می تواند به این صورت باشد که به فرزندتان در بعضی مواقع اجازه و آزادی دهید یا از او بخواهید مسئولیت برخی موارد را بر عهده بگیرد. شما ممکن است همه ی گزینه های فرزندتان را دوست نداشته باشید، اما یادگیری مسئولیت پذیری به فرزند شما کمک می کند مهارت های زندگی را توسعه دهد.

وقتی که در حال فکر کردن درمورد مسئولیت پذیری بیشتر به فرزندتان هستید، یا از او می خواهید مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد، سه گزینه دارید؛ بله، خیر و شاید.

گزینه " بله"

برای موضوعات یا فعالیت هایی است که حس می کنید فرزندتان برای آن اماده است. مانند واگذار کردن پرداخت هزینه لباس شخصی خود از جیب خود. شما باید تصمیم فرزندتان را بپذیرید، حتی اگر این چیزی نیست که شما ترجیح می دهید. اگر فرزند شما مسئولیت را به روشی که شما دوست دارید انجام دهد، می توانید تأیید خود را نشان دهید. اگر تصمیم را دوست ندارید، بایستید و سعی کنید اقدامی نکنید، مگر اینکه احساس کنید فرزند شما در معرض خطر است. اینها فرصت هایی است که فرزند شما می تواند از تجربه بیاموزد.

گزینه " خیر"

شما ممکن است به تصمیماتی که خطرناک هستند، نه بگویید و ممکن است مواردی را شامل شود که نوجوانان هنوز مجاز به تصمیم گیری خودشان نیستند مانند نوشیدن الکل. یا ممکن است اینها مواردی باشند که می توانند تاثیر منفی بر سایر اعضای خانواده بگذارد مانند اینکه اگر تصمیم فرزندتان، هزینه زیادی داشته باشد.

 گزینه "نه" باید به صورت ارتباط خوب و تعیین محدودیت های واضح در رفتار باشد. به عنوان مثال، می توانید بگویید: "من نمیتوانم در این مرحله با این نظر موافق باشم زیرا....

گزینه " شاید"

شما و فرزندتان بسته به شرایط ممکن است بتوانید با روشی برای تبدیل یک "نه" به "بله" مذاکره کنید. این ممکن است به فرزند شما اجازه دهد تا چیز جدیدی را امتحان کند تا ببیند که چگونه این اتفاق می افتد. عنوان مثال، اجازه دهید فرزندتان یک بعد از ظهر هفته به همراه دوستانش به اسکیت بازی بروید.

مذاکره باعث می شود رشد اتفاق بیفتد. وقتی "نه" یا "شاید" را به "بله" تبدیل می کنید، فرزند شما این شانس را پیدا می کند که به شما نشان دهد آماده مسئولیت بیشتر است.

برخی موارد که باید به آن توجه داشت عبارتند از:

سطح بلوغ( برخی نوجوانان بالغ تر از سایرین هستند.)، یادگیری از تجربه( این به فرزند شما این فرصت را می دهد تا به شما نشان دهد که چقدر او نیز می تواند مسئولیت پذیر باشد.)، قانونی بودن، سطح خطر و ارزش های خانوادگی شما.

تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

مترجم: فاطمه رازی

منبع:

https://raisingchildren.net.au/pre-teens/communicating-relationships/family-relationships/shifting-responsibility-teen-years#responsibility-and-teenagers-what-you-need-to-know-nav-title

Top