Top

چرا نوجوانان استرس دارند؟

استرس و نوجوانان 

استرس یک قسمت عادی از زندگی برای نوجوانان است و می تواند ناشی از موارد مختلف باشد. هرچه بیشتر در مورد نوجوانان و استرس یاد بگیریم، به عنوان والدین قادر خواهیم بود رفتارهایی را انجام دهیم که می تواند به فرزندانمان کمک کند یاد بگیرند که بهتر با استرس کنار بیایند. یادگیری در مورد اینکه چرا دچار استرس می شویم و چگونه آن را مدیریت و مهار کنیم، یک مهارت عالی برای زندگی است.

علل استرس نوجوانان

چرا نوجوانان استرس دارند؟ موارد متداول که نوجوانان می گویند باعث استرس آنها می شود عبارتند از:

_ مشق شب و مدرسه (مخصوصاً امتحانات).

_ انتظارات و فشارهایی که باید در مدرسه از والدین و خانواده به خوبی انجام شود.

_ روابط اجتماعی آنها با دوستان و دوست پسرها / دوست دختران و مسئله رابطه جنسی.

_ تعهدات خارج از برنامه.

_ چالش های زندگی، مانند ترک مدرسه یا ورود به تحصیلات عالی یا اشتغال.

_کمبود وقت ،  داشتن کارهای زیاد ، احساس آمادگی یا غرق شدن.

_ کمبود خواب.

نشانه های استرس

اگر می دانید که نوجوان شما دوران سختی را پشت سر می گذارد، می توانید به تغییر رفتار یا مواردی که ممکن است نشانه این باشد که آنها دچار استرس بیش از حد هستند ، توجه کنید. به عنوان مثال، آنها؛

_ نمی توانند بخوابند یا دیرتر از حد معمول به رختخواب بروند.

_ به نظر می رسد خسته ، خاموش ، وحشت زده یا پایین.

_ می گویند که همیشه خسته شده اند ، سردرد یا درد معده دارند.

_ نسبت به خود و یا اطرافیان احساس تحریک پذیری می کنند.

_ در تمرکز مشکل دارند.

_ از مدرسه دوری می کنند.

_ خودشان نیستند.

_ خیلی خوب (غذا) نمی خورند.

_ آخر هفته ها که معمولاً با دوستانشان در خارج از خانه قرار می گذارند، زیاد در اتاق خود می مانند.


اگر گمان می کنید فرزند شما دچار استرس است ، با آنها صحبت کنید. اگر بتوانید دلیل استرس آنها را تشخیص دهید ، کمک به آنها کمک می کند تا علت را برطرف کنند و استرس خود را به درستی مدیریت کنند.

تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

مترجم : فاطمه رازی

منبع :

https://parents.au.reachout.com/common-concerns/everyday-issues/stress-and-teenagers

Top