Top

به نوجوانتان در خود کنترلی کمک کنید

خود کنترلی، توانایی خود برای انجام کارهایی است که می دانید باید انجام دهید، حتی اگر نمی خواهید. ما به عنوان بزرگسالان، به طور روزمره خودکنترلی را تمرین می کنیم. برخی از جوانان به طور طبیعی دارای انضباط هستند و برخی دیگر به مربیگری والدین احتیاج دارند.  اما، خودکنترلی برای نوجوانان رفتاری است که می توان آموخت.

تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که خودکنترلی را تمرین می کنند در مدرسه بهتر عمل می کنند و خوشحال تر هستند.

شناخت و الگوسازی کنترل خود

الگوسازی یک روش مؤثر برای نشان دادن اهمیت کنترل خود در نوجوانان است. وقتی به شیوه های روزمره مورد نظم و انضباط قرار می گیرید آن را خاطرنشان کنید. به عنوان مثال: "من می دانم که دیر کردیم، اما من با رعایت حد مجاز سرعت می توانم سریعتر بروم، اما اگر من خطر جریمه یا تصادف را تجربه کنم، خطرناک است. 

مدرسه و تکالیف فرصت های خوبی برای فرزند شما برای یادگیری و تمرین انضباط خود است. به کودک خود کمک کنید تا آن را توسعه دهد:

ایجاد انگیزه:  مثلا "اگر بتوانی 3 ساعت برای اتمام کارت وقت بگذاری، می توانیم امروز بعد از ظهر به پارک اسکیت برویم."

ورود به سیستم: بدانید کودک شما برای انجام کارهای خانه باید چه کاری انجام دهد. به آنها کمک کنید تا زمان خود را برنامه ریزی کرده و پیشرفت خود را بررسی کنند تا زمانی که آنها آن را کامل کنند.

از تلاش آنها تمجید کنید: "تکلیفت را تمام کردیی. آفرین."

5 عادت افراد بسیار با نظم 

سوزان جانسون ، نویسنده مقاله "5 عادت افراد بسیار با نظم و انضباط" ، می گوید كه كنترل خود در مورد محرومیت نیست، بلكه می تواند در خوشبختی نقش داشته باشد. با کمک به آنها در اتخاذ این عادت ها می توانید به فرزندتان یاد دهید که خود کنترلی را یاد بگیرد:


1- از وسوسه خودداری کنید. عدم فکر کردن در مورد نظم و انضباط بهترین راه برای خوب بودن در این امر است.

2- فکر خود را تغییر دهید. نظم و انضباط بودن نباید به معنای محروم کردن خود از چیزها باشد بلکه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک هدف باشد. این یک رفتار مثبت است که معمولاً از طریق تلاش و تمرکز، به فرزند شما پاداش می بخشد.

3- مراقبت از خود را تمرین کنید. افراد منضبط می دانند که چگونه از خود مراقبت کنند. آنها انتخاب های درست را برای خودشان انجام می دهند. آنها زندگی سالم را در مورد خواب ، رژیم و ورزش انجام می دهند. شما می توانید فرزند خود را در این امر  حمایت کنید.

4- اهداف را تعیین کنید و آنها را در مراحل کوچکتر تقسیم کنید. بعضی اوقات جوانان هنگام مواجهه با چالش های بزرگ دچار غرق شدن می شوند. کم کردن حجم کار به اهداف قابل دستیابی به آنها کمک می کند تا کنترل بیشتری داشته باشند. 

5- به دنبال آن برو! افراد منضبط هدفی را تعیین می کنند و به دنبال آن می روند! آنها اطمینان دارند كه می توانند مهارتهای لازم برای دستیابی به اهداف خود را بیاموزند و مصمم هستند برای  رسیدن به آنها. تمایل به حمایت از فرزند خود و ایجاد اعتماد به نفس در آنها داشته باشید.

تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

مترجم : فاطمه رازی

 منبع :

https://parents.au.reachout.com/common-concerns/everyday-issues/things-to-try-risk-taking/help-your-teenager-develop-self-control


Top