Top

مغز افرادی که اطلاعات عمومی زیادی دارند ، چگونه است

انسان از روزی که به دنیا می آید ، درباره جهان خود دانش کسب می‌کند .ما در طول عمر خود از طریق پرسیدن ، خواندن ، مشاهده یا تجربه اطلاعات فراوانی کسب می‌کنیم که دانش و توانایی های به دست آمده از این طریق تحت مفهوم هوش متبلور ( هوش متبلور،  یادگیری از تجربیات و آموزه های پیشین است . این نوع از هوش برپایه واقعیت‌ها قراردارد و ریشه در تجربیات قبلی دارد ) قرار می گیرد و این به ما امکان می‌دهد تا از دانش قبلی برای انجام وظایف مختلف استفاده کنیم .یک نظریه از کتل که از اولین نظریه های اساسی در مورد ساختار توانایی‌های شناختی انسان است ، می گوید: هوش متبلور یکی از  دو عامل اصلی است که ظرفیت شناختی کلی یک فرد را نشان میدهد . 

انسان ها علاوه بر هوش متبلور دارای هوش سیال نیز هستند ( توانایی درک روابط  مستقل از تجربه یا دستورالعمل قبلی در رابطه با آن است .هوش سیال قابلیت تفکر و استدلال و حل مسائل است که این قابلیت مستقل از یادگیری تجربه و آموزش در نظر گرفته می شود )  هوش سیال نمایانگر کلیه عملکردهای ذهنی است که وقتی شخص نمی تواند از دانش قبلی استفاده کند ولی مجبور است یک مسئله ناآشنا را حل کند وارد عمل می شود.

 حال ، دانشمندان علوم اعصاب با روش خاصی از ام آر آی ، مغز ۲۳۴ مرد و زن را مورد  بررسی قرار دادند . این روش به محققین این امکان را می‌دهد که مسیرهای عصبی را مشاهده و ویژگیهای مدارهای مغزی را بررسی کنند . همچنین سطح اطلاعات عمومی داوطلبین با آزمون «باکوم»  که شامل ۳۰۰ سوال در زمینه‌های مختلف می‌شود سنجیده شد .


طی این تحقیق به این نتیجه رسیدند که مدارهای مغز افرادی که اطلاعات عمومی بسیار بالایی دارد به شکل کارآمدی با هم در ارتباط است. 

بر اساس این داده ها محققین نتیجه گرفتند،  آن دسته از افرادی که اطلاعات عمومی بیشتری دارند ارتباطات عصبی کارآمدتری در مدارهای مغزی شان دارند . بر اساس گفته های این تیم تحقیقاتی مغز ما اطلاعات را در نواحی مختلف به صورت پراکنده ذخیره می کند و در زمان های خاص و مهم  این نواحی باید به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا پاسخ درست را بازیابی کند .


تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

مترجم: پریسا الوندی

منبع:

https://doi.org/10.1002/per.2217

Top