Top

5 راه برای کنار آمدن با احساساتی که نمیتوانید عوضشان کنید

همه ما احساساتی را تجربه کرده ایم که نمی خواستیم آنها را احساس کنیم. طبق منطق احساس انتقادی ، حداقل پنج استراتژی وجود دارد که  که به رها شدن از چنین تجربه های نا خوشایند کمک می کند. اما توجه داشته باشید که ممکن است یکی از آنها نتیجه عکس بدهد.

1-سرکوب احساسات

بارزترین روش برای جلوگیری از احساسات سرکوب آنها است. برای مثال، اگر شما احساس کنید ترس از موقعیت یا چیزی غیر قابل توجیه، نامناسب، یا شرم آور است، شما ممکن است به سادگی سعی کنید این احساس را سرکوب کنید.

سرکوب احساسات گاهی اوقات یک روش کارآمد برای خلاص شدن از آنها است. این یک روش موثر برای کاهش غم و اندوه است و می تواند به ما کمک کند تا بر ضرر شدید غلبه کنیم. علاوه بر این ، سرکوب بیان احساسی ممکن است - از طریق بازخورد صورت - به عدم تجربه یک احساس کمک کند. با این حال ، سرکوب یک استراتژی است که می تواند نتیجه معکوس دهد.

علاوه بر این ، شواهد نشان می دهد که سرکوب احساسات می تواند هزینه داشته باشد. سرکوب افکار وقایع عاطفی شخصی دشوارتر است و بنابراین برای سرکوب به تلاش بیشتری نسبت به افکار وقایع روزمره نیاز دارد ، بنابراین برای این کار نیاز به کنترل بیشتری بر خود است. تمرین خود کنترلی غالباً توانایی توجه ما را کاهش می دهد ، بنابراین سرکوب احساسات ناخواسته ممکن است منجر به عملکرد پایین تر در کارهای بعدی شود که شامل فکر و یادگیری است.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد سرکوب افکار می تواند نتیجه معکوس دهد زیرا این افکار پس از سرکوب دوباره برمی گردند. در یک مثال معروف ، تلاش برای اینکه در پنج دقیقه آینده به فکر خرس سفید نباشیم با حواس پرتی خود ، فکر خرس سفید برای ما به وجود می آید تلاش برای سرکوب کلیشه ها ، برجسته تر از عدم تلاش برای سرکوب آنها است.

2. مهلت زمانی

مهلت زمانی روشی کارآمد برای والدین برای آرام کردن کودکان در هنگام عصبانیت یا پرخاشگری است. به عنوان مثال ، شما به دخترتان می گویید که به اتاق خود یا مکان مناسب دیگری که می تواند در آن تنها باشد برود و پنج دقیقه در آنجا بماند. وقفه های متناوب روند نامناسب عملکرد را قطع می کند. اگرچه تحقیقات کمی در مورد وقفه زمانی انجام شده است ، اما به نظر می رسد که آنها گزینه مناسبی به عنوان اولین پاسخ به خشم هستند.

3. "متوقف شوید و فکر کنید"

در حالی که وقفه زمانی به تأثیر کاهش تحریک با گذر زمان متکی است ، اصطلاحاً قوانین متوقف کردن و فکر کردن ، که قبلاً در کتاب تجربه و آموزش جان دیویی در سال 1938 ذکر شده است ، حل مسئله ای را اضافه می کنند که در آن به شخص آموزش داده می شود که در مورد علل فکر کند. در این روش وقتی احساسات "بد" به وجود می آید ، فرد مجبور است اقدامات خودجوش را متوقف کند و به تفکر تحلیلی روی آورد. بسیاری از برنامه های ضد پرخاشگری بر این عقیده استوار است که فرد عمل خود را متوقف می کند و سپس فکر می کند.

4. ارزیابی مجدد

مردم بیشتر وقتی عصبانی می شوند که اهداف شخص دیگری را اشتباه متوجه می شوند و  بعد می فهمند که عصبانیت آنها بیهوده است. مثلا احساس ناراحتی از اینکه کسی در اتوبوس به شما برخورد کرده است، ممکن است وقتی می بینید که این اتفاق بدون قصد رخ داده است تغییر کند. به همین ترتیب ، ممکن است ترس از شکست را جایگزین امید کنیم و وضعیت را به عنوان چالشی که شکست شرم آور نیست ، جایگزین کنیم. 

به طور خلاصه ، تفسیرهای مختلف از وقایع منجر به احساسات مختلف می شود. ارزیابی اوضاع به روش جدید احساسات منفی را سرکوب نمی کند ، بلکه آنها را با احساسات متفاوت و مثبت تری جایگزین می کند. جیمز گروس ، روانشناس از استنفورد و همکارانش شواهدی ارائه می دهند که ارزیابی مجدد شرایط منجر به استرس کمتری می شود ، که با فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک اندازه گیری می شود .

به عنوان مثال ، یک مرد عصبانی تمایل دارد که به منبع خشم خود حمله کند. وقتی ارزیابی مجدد خشم را کاهش می دهد ، تمایل او به حمله را نیز کاهش می دهد.

5. فراآگاهی

فراآگاهی به معنای متوقف کردن افکار و نشخوارهای تکانشی ، مثل همان تکنیک توقف و فکر است.  فراآگاهی از این رو متفاوت است که ما در محتوای افکار و احساسات خود تأمل می کنیم.

اگر بیماران افسرده فکر می کنند بی ارزش هستند ، از این فکر آگاه هستند و آن را باور دارند

قطعاً فراآگاهی روشی کاربردی است - به عنوان مثال ، حل تعارضات بین فردی با آگاهی از اینکه شما به شخصی فکر می کنید اما به روشی منفی.

سرانجام ، کشف نقش فراآگاهی در مورد وسوسه ها جالب خواهد بود. اشتیاق به شکلات ممکن است یک واقعیت تلقی شود - یا ممکن است فکر من باشد. 

تهیه شده در دپارتمان مطالعات کانون روانشناسی نوجوان آترینا

مترجم: فاطمه رازی

منبع: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/critical-feeling/201608/5-ways-deal-feelings-youd-rather-not-feel

Top