Top

تمجید و تشویق

یکی از کاربردی‌ترین روشهای تربیتی ، تمجید و تشویق است چراکه هر فردی در هر سنی از شنیدن آن احساس خوشایندی میگیرد.

اما اگر این ستایش به درستی انجام نگیرد، نه‌تنها کارساز نیست بلکه مخرب هم خواهد بود. 

حتی در کودک یا نوجوانی که رفتارهای نادرست و ناخوشایند زیادی دارد هم با این روش میتوان رفتار درست را تقویت کرد به شرط آنکه طبق قوانین بازخورد مناسب دریافت کند. 

اولین قدم پیدا کردن رفتار درست در فرد است، نگوییم ندارد، یا او هرگز کاری را درست انجام نمیدهد، چون همچنین چیزی امکان‌پذیر نیست،  پس دقتمان را بیشتر کنیم و با تمرکز دنبال کوچکترین حتی بی اهمیت ترین رفتار درست کودک(نوجوان) باشیم. 

بعد از مشاهده رفتار درست، در همان لحظه و بدون اتلاف وقت جمله مثبت خود را بیان کنیم، جمله ای کامل، واضح و مشخص ، مثلا : آفرین پسرم که تکالیفت رو به موقع انجام دادی. به گفتن جملاتی مثل مرسی پسر خوبم، آفرین پسر باهوشم که کلی و نا مشخص هستند بسنده نکنیم. با این روش علاوه بر تقویت رفتار مثبت ، آموزش لازم راهم داده ایم. 

بزرگنمایی نکنیم!

جملات غیرواقعی تاثیر منفی روی رفتار کودک(نوجوان ) خواهد گذاشت، ابراز احساسهای بیش از اندازه باعث برداشت نادرست او میشود، پس نیازی نیست در بازخورد مثبت خود، بزرگنمایی یا اغراق کنیم. 

و جمله آخر : بازخورد ها زمانی تاثیرگذار‌ اند که با احساسی واقعی بیان شوند و نه از روی انجام وظیفه.

تهیه شده در دپارتمان مطالعه و تحقیق کانون روانشناسی نوجوان آترینا

دکتر الناز صالحی پور - روانشناس نوجوان

8 خرداد 1400

به سفارش مجموعه مدارس ایران زمین

Top