Top

پاداش به نوجوان

سیستم پاداش در زندگی انسان حذف ناپذیر است، پس بهتر است روش صحیح پاداش دهی را بدانیم تا از آثار مخرب آن پیشگیری کنیم. 

تشخیص زمان درست پاداش دهی یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیتآمیز بودن این روش است.

پاداش به رفتار درست داده میشود و نه رفتار اشتباه، پس نباید به منظور قطع رفتار نادرست استفاده شود، مثلا اگر جیغ نزنی برات بستنی میگیرم ، در اینصورت او یاد میگیرد برای بدست آوردن پاداش(بستنی) میبایست کار نادرست(جیغ زدن) انجام دهد. 

اگر فرد به خودی‌خود کار درست را انجام میدهد نیازی به پاداش نیست، برای مثال کودکی که خودش تکالیفش را به موقع انجام میدهد نباید پاداش دریافت کند. 

پاداش ‌ها لزوما مادی نیستند،  اتفاقا پاداش‌ های غیر مادی به مراتب تاثیر بیشتری خواهند داشت، مثل انجام بازی مورد علاقه کودک(نوجوان)، تفریح مورد نظر او، یا هر فعالیتی که در او احساس لذت ایجاد کند. میبایست پاداش برای فرد بسیار جذاب و متناسب با فعالیت انجام شده باشد(کوچکتر با بزرگتر از رفتار نباشد). 

نکته مهم : رفتار و پاداش واضح، مشخص و با جزئیات کامل توسط والدین تعیین میشود و نه فرزند !!!

طبق قوانین شرطی‌سازی رفتاری، اگر رفتاری به مدت یکماه بصورت مداوم انجام گیرد، بعد از آن بصورت خودکار ادامه خواهد داشت، پس سیستم پاداش بعد از یکماه تاثیر خود را گذاشته و میتوان بصورت تدریجی آنرا کمرنگ و قطع کرد.تهیه شده در دپارتمان مطالعه و تحقیق کانون روانشناسی نوجوان آترینا

دکتر الناز صالحی پور - روانشناس نوجوان

10 خرداد 1400

به سفارش مجموعه مدارس ایران زمین

Top